Onderhoud buitenruimte

Ook in 2022 voert een aannemer (AM Match) in opdracht van de Vereniging extra onderhoud (maaien, zwerfvuil en onkruidbestrijding) uit rondom de kavels van leden. Indien gewenst kunnen voor de leden zelf ook groenonderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Ook de bewegwijzeringsborden en huisnummerpanelen worden schoongehouden door de aannemer.

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Green Park Aalsmeer

Vereniging Parkmanagement Green Park is gelegen in Aalsmeer. In 2008 is de Vereniging Parkmanagement Green Park Aalsmeer opgericht met een vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven.